Vasaparkens Läkarmottagning
      

PRICKBORTTAGNING VID VASAPARKENS LÄKARMOTTAGNING

Vasaparkens läkarmottagning erbjuder borttagning av hudförändringar med efterföljande
mikroskopisk analys och uppföljning. Ingen remiss behövs.

Hudtumörer av olika slag räknas som den snabbast ökande typen av tumör.
Tidig upptäckt bidrar till en god prognos. Malignt melanom, skivepitelcancer
och basalcellscancer, sk basaliom hör till de vanligaste hudtumörerna.
Varningstecken är hudförändringar med oregelbunden form eller färg  och  hudförändringar
som kliar eller blöder.

Vasaparkens läkarmottagnings erfarna kirurger bedömer patientens hudförändringar
och planerar vilka som behöver tas bort. Man sätter upp ett besök då borttagning
av hudförändringen eller ”pricken” utförs i lokalbedövning.
Preparatet skickas på mikroskopisk analys för att ta reda på vilken typ av hudförändring
det rör sig om. Läkarna följer sedan upp patienten med återbesök.

Vaccinationer, Vasaparkens Läkarmottagning

Välkommen att boka tid för prickborttagning på Vasaparkens Läkarmottagning

Frikort gäller

 

Vasaparkens Läkarmottagning    Hälsingegatan 2, 113 23 Stockholm    tel 08-30 12 34   vasaparkens.lakarmottagning@yahoo.se