Vasaparkens Läkarmottagning
      STARTSIDA  |  SPECIALISTLÄKARE  |  |  PRICKBORTTAGNING  |  KONTAKT

PRICKBORTTAGNING VID VASAPARKENS LÄKARMOTTAGNING

Vaccinationer, Vasaparkens Läkarmottagning

Vasaparkens läkarmottagning erbjuder borttagning av hudförändringar med efterföljande mikroskopisk analys och uppföljning. Ingen remiss behövs.

Hudtumörer av olika slag räknas som den snabbast ökande typen av tumör. Tidig upptäckt bidrar till en god prognos. Malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer, sk basaliom hör till de vanligaste hudtumörerna. Varningstecken är hudförändringar med oregelbunden form eller färg  och  hudförändringar som kliar eller blöder.

Vasaparkens läkarmottagnings erfarna kirurger bedömer patientens hudförändringar och planerar vilka som behöver tas bort. Man sätter upp ett besök då borttagning av hudförändringen eller ”pricken” utförs i lokalbedövning. Preparatet skickas på mikroskopisk analys för att ta reda på vilken typ av hudförändring det rör sig om. Läkarna följer sedan upp patienten med återbesök.

Välkommen att boka tid för prickborttagning på Vasaparkens Läkarmottagning

 

Vasaparkens Läkarmottagning    Hälsingegatan 2, 113 23 Stockholm    tel 08-30 12 34   vasaparkens.lakarmottagning@yahoo.se