Vasaparkens Läkarmottagning
      STARTSIDA  |  SPECIALISTLÄKARE  |    |   KONTAKT

Dr. Nils Danell, specialist i ögonkirurgi

Vår ögonspecialist har idag en mer än 25-årig verksamhet som estetisk ögonlockskirurg bakom sig.
Han utbildade sig tidigt som lockkirurg, med början under sin specialisttjänstgöring i Stockholm och sedan vidareutbildning bl.a hos den europeiske nestorn inom estetisk lockkirurgi Prof. J.R.O Collin vid Moorfields
Eye Hospital i London, samt vid andra kliniker i Skandinavien, i Centraleuropa och i USA.

Efter närmare 10 år med laser-assisterad (CO2) kirurgi, arbetar Dr. Danell nu med den allra senaste tekniken
s.k. Radiokirurgisk Teknik. Denna teknik är en efterföljare till lasern och är överlägsen lasern på flera punkter. Med denna teknik får man mycket exakta snitt som bidrar till snabb läkning och kosmetiskt ”osynliga ärr”.
Därtill kommer en speciell suturteknik under hög förstoring, som ytterligare garanterar, att slutresultatet skall
bli det bästa.

När det gäller lockplastik, lägger vår lockkirurg stor vikt vid den estetiska delen. Att försköna och föryngra
är det primära, men därtill kommer ambitionen att inte förändra i den personliga grundkaraktären – dvs. man
skall efter en lockplastik se en tydlig förändring och förbättring, men man ska inte se ”spåren”! Beställ gärna
tid för en konsultation hos oss och för en direktkontakt med vår ögonkirurg, så lämnar han Dig all ev. övrig information personligen!

Vasaparkens Läkarmottagning    Hälsingegatan 2, 113 23 Stockholm    tel 08-30 12 34   vasaparkens.lakarmottagning@yahoo.se