Vasaparkens Läkarmottagning
      STARTSIDA  |  SPECIALISTLÄKARE  |    |   KONTAKT

Docent Claes Söderlund


Läkarexamen i Lund 1974.

 

Kirurgiska kliniken, Södersjukhuset sedan januari 1975.
Specialist i allmän kirurgi 1981.
Disputation 1985, docent i kirurgi vid Karolinska Institutet 1987. 

40 års kirurgisk erfarenhet, utom från Södersjukhuset, kortare vid kirurgiska klinikerna i Lund, Borås, Bergen (Norge), Sundsvall, Kalmar, Eksjö och Jönköping. 

Omfattande erfarenhet av mag-tarm-gallvägs- kirurgi, akut kirurgi, laparoskopisk och endoskopisk kirurgi inklusive obesitaskirurgi (fetmaoperationer). Även ortopedi, både från Södersjukhuset och Cityakuten (praktikertjänst). Flerårig erfarenhet av kirurgisk terapi av hudförändringar, Vasaparkens LM och Östermalms Specialistläkare

BokaTid_Vit_MorkBakgrund_120px.png

                                                                                                                               

Vasaparkens Läkarmottagning    Hälsingegatan 2, 113 23 Stockholm    tel 08-30 12 34   vasaparkens.lakarmottagning@yahoo.se